2de editie Achtergrond en onderzoek

15 december 2017

In deze 2de editie wordt in 3 katerns de technologie van Pactief Bewegen toegelicht, de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek naar Pactief Bewegen en worden de abstracts van relevante publicaties gebundeld in dit handzame boekje van bijna 100 pagina’s.

Interesse in Pactive Motion Technology bij u op de zorginstelling?