De geschiedenis van een idee

Pactief Bewegen is deels gebaseerd op eigen ervaringen. Na een ernstig ongeluk en de daarop volgende revalidatie, besloten Herbert en Cathrina Krakauer bewegen veiliger te maken voor mensen die daar niet, of onvoldoende, toe in staat zijn. Herbert paste zijn en kennis op het gebied van industriële automatisering toe en Cathrina haar passie voor paardrijden en muziek.

Dat leidde tot het Augmented Reality Vita Paard. Het bleek in de praktijk zeer goed te voldoen en al snel werd de vraag uit de zorg beantwoord, door nieuwe platforms en beweegfilms te ontwikkelen voor zittende, liggende en lopende patiënten.

Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het een breed inzetbare interventie is, die de kwaliteit van leven sterk kan verbeteren. Voor Cathrina en Herbert is daarmee de wens om veel mensen met een bewegingsprobleem te helpen een stap dichterbij gekomen. Zij zetten zich nu in voor de uitbouw van hun ‘Pactief Beweeg’ technologie.

Vraag een proefplaatsing aan
Interesse in Pactive Motion Technology bij u op de zorginstelling?