Interreg Nederland Vlaanderen

De ontwikkeling van een speciale Pactief Beweegstoel voor de thuiszorg van kwetsbare ouderen en chronisch zieken wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Een grensoverschreidend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Het streven is om met behulp van de Pactief Beweegstoel@home (kwetsbare) ouderen in staat te stellen om langer thuis te blijven wonen. Wilt u meer hierover weten, neemt u dan contact met ons op.

In samenwerking met zorgprofessionals en gebruikers in Vlaanderen en Nederland wordt in co-creatie gewerkt aan de ontwikkeling van een Pactief Beweeg stoel voor @home.

Vraag een proefplaatsing aan
Interesse in Pactive Motion Technology bij u op de zorginstelling?