Samenwerking met Avans Hogeschool


15 december 2017

Avans zet zich op verschillende manieren in voor Active Aging. Het Get-Lab is daar een voorbeeld van en inmiddels zijn er meerdere studenten betrokken bij onderzoek- en ontwikkelprojecten van Pactive Motion.

Interesse in Pactive Motion Technology bij u op de zorginstelling?