ZonMW Deltaplan Dementie onderzoek bevestigd sterke toename welzijn en ADL bij Pactief Bewegen

15 december 2017

In de nieuwsbrief van RU Groningen wordt verslag gegeven van de voorlopige bevindingen met Pactief Bewegen bij dementie. De indrukwekkende resultaten worden uitgebreid toegelicht.

Interesse in Pactive Motion Technology bij u op de zorginstelling?